اطلاعات و راهنمای کامل جدیدترین خدمات و جراحی های زیبایی و سلامت

رفع و درمان تیرگی و سیاهی زیر بغل و کشاله ران

رفع و درمان تیرگی و سیاهی زیر بغل و کشاله ران

سیاهی زیربغل، زانو، آرنج و کشاله ران گاهی محدودکننده و خجالت آور است. و شما را در پوشیدن بسیاری ار لباس های دلخواهتان محدود میکند