اطلاعات و راهنمای کامل جدیدترین خدمات و جراحی های زیبایی و سلامت

فیلم جراحی فک اصلاح لبخند لثه ای

فیلم جراحی فک اصلاح لبخند لثه ای

از این نوع جراحی ارتوگناتیک همراه با ارتودنسی  هنگامی استفاده می شود که فک فوقانی به شکل غیر مناسب رشد کند و هنگام لبخند زدن بیش از حد لثه ...

فیلم جراحی فک بالا و پایین

فیلم جراحی فک بالا و پایین

فیلم نمایش جراحی انواع ناهنجاریهای های فک بالا و پایین

مشکلات و عدم هماهنگی فک بالا و پایین در ظاهر صورت هم نمایان هست و تاثیر زیادی بر چهره ی ...

فیلم جراحی فک پایین جلو امده

فیلم جراحی فک پایین جلو امده

فیلم اصلاح جراحی فک پایین جلو آمده
مشکلاتی که در فک های پایین یا بالا وجود دارد عموما همراه با بهم ریختگی دندان هاست و این نامنظمی ها در اکثر ...

فیلم جراحی فک پایین عقب رفته

فیلم جراحی فک پایین عقب رفته

فیلم اصلاح جراحی فک پایین عقب رفته و متعادل سازی آن
مشکلاتی که در فک های پایین یا بالا وجود دارد عموما همراه با بهم ریختگی دندان هاست و این ...